Dlaczego zawód inżyniera robotyka nie cieszy się tak dużą popularnością?

19 grudnia, 2023

Rozwój technologiczny przekształca współczesną gospodarkę, w której specjaliści od projektowania nowoczesnych rozwiązań są szczególnie intensywnie poszukiwani. Mimo to praca, jaką wykonuje inżynier robotyki, cieszy się mniejszą renomą niż zatrudnienie w IT. Czy to kwestia błędnych stereotypów, czy może różnice w ścieżkach kariery decydują o atrakcyjności tych branż? Przekonaj się, jakie bariery napotykają znawcy, wchodząc na rynek, i czy nie czas na zmianę postrzegania tej fascynującej dziedziny.

Percepcja i stereotypy wokół zawodu inżyniera robotyki

Analizując percepcję społeczną zawodu inżyniera robotyki, zauważa się pewne stereotypy, które mogą wpływać na jego popularność. Przede wszystkim społeczeństwo często postrzega programowanie robotów jako dziedzinę skomplikowaną i wymagającą głębokiej wiedzy z różnych obszarów nauki i techniki, takich jak mechanika, elektronika, informatyka czy sztuczna inteligencja. Taki obraz może odstraszać potencjalnych kandydatów, którzy obawiają się, że nie sprostają wymaganiom. Praca w IT pozornie wydaje się prostsza.

Istnieje przekonanie, że zawód inżyniera robotyki wiąże się z ciągłą nauką i koniecznością aktualizowania wiedzy. Nie da się ukryć, że może być to postrzegane jako ciężar, a nie wyzwanie. Z kolei branża IT jest często przedstawiana jako bardziej dostępna, z dynamicznym rynkiem pracy i szerokimi możliwościami rozwoju, a to przyciąga większą liczbę zainteresowanych.

Z drugiej strony stereotypy dotyczące robotyki jako dziedziny przeznaczonej dla „geniuszy” lub osób o specyficznych zainteresowaniach technicznych mogą sprawiać, że ta dziedzina wydaje się mniej atrakcyjna dla osób poszukujących pracy kreatywnej i interakcji z ludźmi. Przeciwnie, zatrudnienie w IT, które kojarzy się z możliwościami działalności zespołowej, prowadzeniem projektów o charakterze interdyscyplinarnym oraz większym wpływem na codzienne życie ludzi.

Porównanie ścieżek kariery inżyniera

Ścieżki kariery w obu branżach różnią się znacząco i ten aspekt również może wpływać na ich postrzeganie oraz popularność. Otóż inżynier robotyk często zmaga się z wyzwaniami związanymi z prototypowaniem, testowaniem i wdrażaniem skomplikowanych systemów, które wymagają cierpliwości i długofalowego zaangażowania.

Praca w tworzeniu robotów może być ograniczona do specyficznych branż, takich jak produkcja, motoryzacja czy medycyna, co niekiedy oznacza mniejszą elastyczność w zmianie ścieżki kariery. W IT jest ona często bardziej płynna i oferuje różnorodność projektów, technologii oraz branż. Nic dziwnego, że przyciąga tym większą liczbę osób zainteresowanych szybkim rozwojem i zmianą.

Co więcej, szeroko pojęty sektor informatyczny jest wysoce doceniany we współczesnej gospodarce, a to ma przełożenie na rynek pracy oraz większą liczbę ofert zatrudnienia i potencjalnych ścieżek rozwoju zawodowego. Inżynierowie robotyki, choć też są poszukiwani w swoich niszowych obszarach, mogą napotykać trudności w szybkim znalezieniu wakatu zgodnego z ich specjalizacją.

Bariery wejścia na rynek pracy

Z kolei pracownicy IT korzystają z szerokiej sieci możliwości zarówno w dużych korporacjach, jak i w dynamicznie rozwijających się startupach. W efekcie praca w tej branży wydaje się bardziej dostępna i atrakcyjniejsza dla osób na różnych etapach kariery zawodowej niż w przypadku zatrudnienia w robotyce.

Bariery wejścia na rynek pracy dla inżynierów specjalizujących się w programowaniu robotów są istotnym czynnikiem, który może wpływać na popularność tego zawodu. Wysokie są m.in. wymagania edukacyjne – przyszli fachowcy muszą mieć solidne wykształcenie techniczne, często na poziomie magisterskim lub wyższym. To poważna przeszkoda, gdyż nie każdy jest gotów poświęcić wiele lat na intensywne studia, które bywają niekonieczne w branży IT, gdzie liczą się umiejętności i doświadczenie.

Pracę wybierz mądrze i przyszłościowo

Zrozumienie przyczyn, dla których zawód inżyniera robotyki nie jest postrzegany tak dobrze jak praca w szeroko pojętym sektorze informatycznym, może być pomocna przy wyborze ścieżki kariery. Przełamanie barier i stereotypów zaczyna się od edukacji i promowania sukcesów w danej dziedzinie. Zawód zarówno specjalisty IT, jak i inżyniera robotyki mają ogromny potencjał, a ich znaczenie w gospodarce będzie tylko rosło. Niezależnie od tego, na który z nich się zdecydujesz, możesz liczyć na ciekawą karierę i relatywnie wysokie zarobki.

Autor

Izabela Patro
Tak to ja jestem odpowiedzialna za to co tu się dzieje. Piszę treści, opracowuję grafiki i zdjęcia. Wszystko po to, aby nasz przekaz był użyteczny, przystępny i przyjemny dla odbiorcy. Jeśli chcesz to skontaktuj się ze mną po dodatkowe materiały. Zostawiam swoje dane kontaktowe, śmiało! +48 887 056 800, ipatro@hitmark.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram